Anido för dig
För att Anido ska vara så enkelt som möjligt för dig som användare så får du information utifrån vilken roll du har i organisationen.

  • En projektmedlem har en mer avskalad vy och begränsade möjligheter att administrera projektet.
  • En Projektledare har möjlighet att administrera sina projekt och mata in information kring dessa.
  • En projektkoordinator har full vy att administrera portföljen samt ställa krav och efterfråga information från projektledare. Till sin hjälp har projektkoordinatorn också ett flertal statistikfunktioner.
  • Ledningen i form av styrgrupp eller styrelse kan välja att bara se portföljen eller att liksom projektkoordinatorn kunna analysera och följa upp projektportföljen med statistikfunktionerna.