CRMRegister 
I Anido finns flera registerfunktioner
I användarregistret får du en samlad lista över alla användare som organisationen lagt till i Anido. I denna lista kan du avaktivera de användare som inte är aktiva. Om du vill titta närmare på en person får du upp ett kontaktkort som kan följa personen till ett specifikt företag, till dennes idéer samt om deltagande på möten eller i projekt.

I kontaktregistret kan du lägga till personers kontaktuppgifter utan att de är användare i Anido. På samma sätt som användare kan du genom kontaktkortet få djupare information om kontakten.

I företagsregistret kan du lägga till företag som sedan kontaktpersoner eller användare kan kopplas till. Här kan du på samma sätt se i vilka projekt och vilka projektidéer företaget har personal.

Företags- och kontaktregistren kan exporteras till Excel. I kontaktregistret kan du skapa mail-listor och göra utskick direkt från Anido.

Klicka på miniatyrerna för att se skärmbilderna i full storlek!


Kontaktlista

Företagsregister

Visa företagsuppgifter

Event
I modulen Event kan du hålla ordning på inbjudningar, anmälningar och statistik för t ex seminarier eller andra arrangemang. Använd denna modul när du ska bjuda in till olika typoer av event. Du kan anpassa formuläret efter er grafiska profil. Till varje event skapas ett registreringsformulär med en unik webbadress. Länken till formuläret kan skickas ut via mail eller läggas upp på en hemsida. Den inbjudna kan enkelt anmäla sig genom att  fylla i sina kontaktuppgifter. Uppgifterna läggs automatiskt läggs till i ert kontaktregister i Anido.

Klicka på miniatyrerna för att se skärmbilderna i full storlek!


Lista event

Lägg till event

Registreringsformulär