FunktionerAnido är flexibelt och kan anpassas efter de behov som varje organisation har. Dessutom kan Anido anpassas för varje medarbetare.

Utöver projektstyrningsmodulen finns t ex funktioner för statistik, utvärdering och möteshantering.

Projekt- och portföljstyrning

 

 • + Antal projekt

  Obegränsat


  I Anido finns ingen begränsning i hur många projekt man kan starta och driva.

 • + Delprojekt

  Obegränsat

  Ett projekt kan ha valfritt antal delprojekt. Det är också enkelt att flytta ett delprojekt mellan huvudprojekt, eller att göra om ett delprojekt till huvudprojekt.

 • + Projektportfölj i listform

  ja


  Projektlistan kan filteras på t ex projektledare eller projektfas för att underlätta överblicken. I listan finns varningsikoner för bl a kommande beslutspunkter och projektstatus.

 • + Möjlighet att lägga projekt vilande

  ja


  Ett projekt som läggs vilande kan filtreras bort i t ex projektlistan. Ett vilande projekt kan enkelt startas igen.

 • + Dokumentmallar

  Obegränsat


  I varje projektfas bör man färdigställa en eller flera projektdokument. Varje organisation kan anpassa projektdokumenten efter sina egna behov.

 • + Filarkiv

  ja


  Samla alla filer som hör till projektet i filarkivet

 • + Projektkategorier

  Obegränsat


  Projekt kan samlas i valfria projektkategorier. Exampel på projektkategorier är t ex utvecklingsprojekt, administrativa projekt,logistikprojekt.

 • + Projektklasser

  Obegränsat


  Projekt kan samlas i valfria projektklasser. Exampel på projektklasser är t ex geografiska områden.

 • + Projektstatus

  ja


  Projektstatus anges vanligtvis av projektledaren i progressrapporten. Som alternativ kan man välja att projektstatus styrs av hur väl projektet följer budget.

 • + Standardfiler

  Obegränsat


  Företaget kan lägga upp filer som automatiskt bifogas samtliga projekt.

 • + Anpassningsbara informationstexter till projektfaser

  ja


  Företaget kan döpa om projektfaserna efter det egna behovet. Informationstexter som beskriver vad som ska göras i de olika projektfaserna kan också anpassas efter företagets behov.

 • + Anpassningsbara informationstexter till beslutspunkter

  ja


  Informationstexter som beskriver vad som bör vara gjort innan beslut tas i beslutspunkterna kan anpassas efter företagets behov.

 • + Projektblomma

  ja


  Projektblomman är ett grafiskt verktyg för att utvärdera projekt och bedöma nyttan av ett projekt.

 • + Styrelsevy

  ja


  Styrelsevyn är en projektlista anpassad speciellt för informationsbehovet hos företagsledning och/eller styrelse.

 • + Anteckningar

  ja


  Det är lätt att föra anteckningar i Anido.

 • + Resursplanering och rapportering

  ja


  Projektdokument kan skrivas ut som pdf-rapporter. Export av data till Excel och/eller pdf kan enkelt göras av t ex projektlistor och ett flertal andra listor.

 • + Tidsplan

  ja


  Den grafiska tidsplanen visar beslutspunkter, checkpunkter, aktiviteter och gruppaktiviteter

 • + Checkpunkter

  Obegränsat


  Checkpunkter kan enkelt läggas till i tidsplanen. När beslut tagits i en checkpunkt ändrar den färg.

 • + Aktiviteter

  Obegränsat


  Aktiviteter kan sammanföras i aktivitetstyper. Till aktiviteter kan skapas delaktiviteter. I aktiviteterna kan rapporteras status och hur stor del av aktiviteten som är slutförd. Anteckningar kan bifogas. Till aktiviterna kan kopplas ärenden.

 • + Gruppaktiviteter (T ex möten)

  Obegränsat


  En gruppaktivitet är i Anido en återkommande aktivitet, t ex periodiska möten. Tilll varje aktivitetstillfälle kan skrivas separata anteckningar, t ex mötesanteckningar.

 • + Budgetering och kostnadsuppföljning

  ja


  Budgetering och uppföljning sker per månad.

 • + Rapportgenerator

  ja


  Projektdokument skrivs ut i PDF-format.

 • + Riskanalys

  ja


  Analysera risker för projektets genomförande.

 • + Projektkontakter

  Obegränsat


  Projektets kontaktpersoner kan läggas till från internt register eller direkt.

Funktioner

 

 • + Sök filer och dokument

  ja


  Projektdokument är fritextsökbara. Filer som bifogas projekten är sökbara på namn.

 • + Kalenderfunktioner

  ja


  I kalenderfunktionerna anger man datum för inlämning av progressrapporter, styrgruppsmöten och inlämning av nyckeltal.

 • + Diarium

  ja


  För offentliga organisationer finns krav på diarieföring av t ex rapporter. I Anido finns en funktion för diarieföring som uppfyller dessa krav.

Statistikfunktioner

 

 • + Resursplanering

  ja


  Ett verktyg med ett flertal filterfunktioner för tillgänglig tid, planerad och rapporterad tid.

 • + Projektportfölj

  ja


  Grafisk visning av projektportföljen. Filterfunktioner.

 • + Delprojekt

  ja


  Grafisk visning av huvud- och delprojekt med eller utan ingående aktiviteter. Filterfunktioner.

Moduler

 

 • + Projektbank

  ja


  I projektbanken samlar man projektidéer för utvärdering och beslut.

 • + Ärendehantering

  ja


  I Anido ingår en komplett ärendehanteringsmodul. Ärenden kan kopplas till aktiviteter i tidsplanen.

 • + Event

  Separat modul


  Med eventmodulen kan man enkelt hantera t ex seminarier och event och inbjudningar till interna och externa kontakter.

 • + Register

  ja


  I registret hittar man alla systemanvändare, projektkontakter, mötesdeltagare och andra kontakter. Registret är försett med filterfunktion för sökning och sortering.

 • + Mailfunktion

  ja


  Till registret finns kopplat en mailfunktion för att man ska kunna skicka mail till en framsorterad grupp användare eller kontakter. Projektfiler och rapporter kan bifogas mailen.

 • + Nyckeltal

  Separat modul


  Nyckeltalsfunktionen innebär att projektledaren kan rapporter nyckeltal direkt per projekt. Nyckeltalen kan sammaställas till tabeller och diagram.

Användare

 

 • + Antal användare

  Obegränsat


  I Anido finns ingen begränsning i antalet användare.

 • + Antal rättighetsgrupper

  Obegränsat


  Rättighetsgrupperna styr vad varje användare ser av systemet. En administratör behöver t ex tillgång till administrationsfunktioner som vanliga användare inte behöver se.

 • + Befattningar

  Obegränsat


  Befattningar kategoriserar användarna. Befattning kan t ex utnyttjas för filtrering vid resursplanering.

System

 

 • + Hjälpfunktion

  Ja


  Hjälpfunktionen är anpassad för att bara visa det som den aktuella användaren har rätt att se i Anido. Hjälpen innehåller också manualer för att man lätt ska kunna komma igång som ny användare i Anido.

 • + Språk

  Svenska/engelska


  Språk kan väljas på två nivåer. Vid inloggningen väljs systemspråk. Dessutom väljer man projektspråk i varje projekt.

 • + Lagringsutrymme

  Obegränsat


  Ladda upp filer och lägg till bilagor till dina rapporter.

 • + Export- och utskriftsfunktioner

  ja


  Projektdokument kan skrivas ut som pdf-rapporter. Export av data till Excel och/eller pdf kan enkelt göras av t ex projektlistor och ett flertal andra listor.

 • + Företagsspecifika inställningar

  ja


  Utseende och funktion i Anido kan justeras utifrån det enskilda företagets behov.

Support

 

 • + Mail

  ja


  support@anido.se
  Vi besvarar dina frågor inom 24 timmar,
  måndag-fredag 8.00-17.00.

 • + Telefon

  ja


  026 - 12 33 30
  Vi besvarar dina frågor måndag-fredag 8.00-17.00.
  Akuthjälp övriga tider: 070-356 70 44.

 • +  Facebook

  ja


  www.facebook.com/anidoprojekt
  Vi besvarar dina frågor måndag-fredag 8.00-17.00.