Om Anido Anido är ett enkelt webbaserat verktyg för projekt- och portföljstyrningAnido ger dig
  • Ett gemensamt arbetssätt och gemensam projektmodell.
  • Ett effektivt verktyg för att koppla projektnyttan till företagets strategier.
  • Möjlighet att kunna prioritera mellan projekt.
  • Möjlighet till anpassade projektmallar och en samlad bild över projektdokumentationen.
  • Tillgång till gemensam projektinformation.
  • Möjlighet till enkel projektrapportering.
  • Verktyg för att samla företag, organisationer och kontaktpersoner.
  • Möjlighet att följa upp ett projekt eller flera.
  • Möjlighet att resursallokera en eller flera resurser.
  • Möjlighet anpassa verktyget för dina egna behov.