Om oss Anido Projektstyrning är utvecklat av Reflectus AB. Vi har certifierade projektledare som ansvarar för utbildningen vid implementering av Anido.

Reflectus arbetar med utveckling av projekt, projektledning, projektplanering och annan
projektverksamhet till företag, organisationer och den offentliga sektorn. Med våra tjänster och verktyg skapar vi förutsättningar för lyckade projekt.

Vi är övertygade om att ”Projektledning är ingen raketforskning”, med ett strukturerat arbetssätt kan man driva de flesta projekt. Utmaningen uppstår då människor i projekten gemensamt ska arbeta fram ett resultat och uppnå ett mål.

Vi på Reflectus har mångårig erfarenhet av projektarbete, vi brinner för projekt men insåg att vi avsatte mer och mer tid till att administrera projekten i stället för att genomföra dem.

Vi bestämde oss för att ta fram en egen enkel projektmetodik inriktad på resultat. Vi provade metodiken i ett flertal projekt och när vi kunde konstatera att den fungerade, utvecklade vi ett datorstöd baserat på den metodik vi tagit fram. Datorstödet kallade vi Anido. Sedan 2005 har vi kontinuerligt utvecklat Anido, hela tiden med fokus på enkelhet och användbara funktioner. För att behålla enkelheten är t e x alla funktioner i Anido skalbara och kan anpassas efter användarnas behov.

All den erfarenhet och kunskap som vi inhämtar då vi jobbar som projektkonsulter för vi över till Anido för att på så sätt göra våra kunskaper om projekt tillgängliga för andra. Prova gärna vår tjänst och ge oss feedback om vad du tycker är bra och vad som du saknar eller vill ändra på.

Läs mer om Reflectus på www.reflectus.se