Projektgranskning - nyckeln till nytta 
Webbseminarium 26 januari 2012Alla projekt påverkas av avvikelser. De projekt och projektägare som bäst anpassar sig för dessa avvikelser kommer att uppnå bättre projektresultat. Ett viktigt verktyg för att anpassa projekten är att genomföra projektgranskningar.

Under webbseminariet presenteras en granskningsmetodik med tillhörande enkla verktyg.