Projektkoordinator och ledning
Ladda ner utbildningsmanualen för projektbeställare och koordinatorer i Anido

Anido innehåller ett flertal funktioner speciellt framtagna för projektkordinatorer och ledning. Funktionerna ger överblick och möjlighet att styra och följa upp projektportföljen.

Portföljöversikt
Anido ger ger projektkoordinator och ledning en samlad bild över alla projekt. Portföljöversikten visar kort generell information om varje projekt samt vilken status det har. Om du behöver mer information om ett specifikt projekt klickar du dig enkelt vidare.

Projekt- och portföljstatistik
I Anido kan du plocka ut projektstatistik rörande projektportföljen samt statistik från ett enskilt projekt.

Projektprioritering
Projektblomman är verktyg som hjälper dig att värdera de olika projekten utifrån valda parametrar. Det är enkelt att jämföra projektblommor mellan olika projekt för att styra resurserna till de projekt som genererar mest nytta.


Projektlista

Projektportfölj

Projektblomma