Projektledare
Ladda ner utbildningsmanualen för en projektledare i Anido
 
I din roll som projektledare i Anido har du det övergripande ansvaret för information och inmatning av information i ditt projekt. Anido följer en gemensam struktur för hela organisationen och det blir enkelt för dig som projektledare att förse systemet med rätt information så att allt finns tillgängligt på ett ställe.

Du kan enkelt planera projektet i Anido med hjälp av
  • Processflödesschema
  • Mallar för till exempel projektplan och projektdirektiv
  • Budget
  • Tidplan
  • Resursallokering

I Anido kan du rapportera enkelt på olika sätt
  • Statusrapportering. Detta tar ett par minuter och sammanfattarprojektets viktigaste delar. Status visas som ett trafikljus för ditt projekt i projektportföljen.
  • Nyckeltal. Det är enkelt att mata in nyckeltal som organisationen eller projektet själv vill följa upp.
  • Budget. Rapportera utfall mot budget.
  • Tidplan. Rapportera hur långt du kommit i utförd aktivitet.

Se status
När du rapporterar och matar in information i Anido blir också överskådligt vilken status projektet har. Det räcker med den snabba statusrapporteringen för att du som projektledare ska kommunicera med styrgruppen eller projektmedlemmarna.
 

Startsida

Projektlista

Projektportfölj
 

Projektöversikt

Tidsplan

Projektdokument