Projektmedlem
Ladda ner utbildningsmanualen för en projektmedarbetare i Anido
 Tillgång till information

Som projektmedlem i Anido kan du enkelt planera dina aktiviteter, Du får tillgång till all information som rör de projekt du arbetar i. Allt ifrån budget, tidplan och kontaktlistor, till projektplan, projektdirektiv och andra filer som ni behöver ha tillgång till.

TidI Anido kan du se över din tillgängliga tid så att du inte blir allokerad på mer tid än du faktiskt arbetar. Du kan sedan tidrapportera dina utförda timmar.Startsida

Mina projekt

Min tid
 

Projektöversikt

Tidsplan

Anteckningar