ProjektnyttaWebbseminarium 8 mars 2012- Hur kan man visa på vilken nytta ett projekt skapar för företaget eller organisationen?
- Hur vet man vilka projekt som skapar störst nytta och hur prioriterar man?

Under webbseminariet presenteras olika metoder och verktyg.