ProjektprioriteringDet finns flera verktyg i Anido som kan hjälpa dig att prioritera mellan projekt ProjektblommanProjektblomman är ett värderingsverktyg kan som hjälper dig påvisa projektets nytta. Projektblomman är uppbyggd utifrån organisationsspecifika områden som värderas utifrån påståenden. Genom att jämföra projektens projektblommor kan du prioritera de projekt som genererar mest nytta, totalt eller för ett visst område.

Projektlistan
I den samlade projektlistan får du en överskådlig blick över alla projekt. I projektlistan visas status för alla projekt, här kan du prioritera i din portfölj utifrån status.

Risker
I varje projekt finns en riskanalys att genomföra. Varje risk värderas och de risker som har höga risktal fångas upp i projektlistan. Här kan du prioritera utifrån de risker projekten har.


Klicka på miniatyrerna för att se skärmbilderna i full storlek!


Projektlista

Projektblomma

Riskanalys