ProjektuppföljningNyckeltalI Anido kan du enkelt sköta uppföljning av till exempel nyckeltal. Nyckeltal kan vara alltifrån ekonomiska nyckeltal till horisontella kriterier som ska följas upp i ett projekt. All information matas in på projektnivå utifrån vad koordinatorn och ledning bestämt. Nyckeltalen aggregeras upp och kan sammanställas i Anido eller exporteras till Excel.


ProjektnyttaI Anido finns ett verktyg som kan hjälpa dig att mäta projektnytta - Projektblomman. Med hjälp av organisationsspecifika områden och påståenden kring dessa, så kan en värdering genomföras i projekten. Utvärdering med Projektblomman genomförs i de olika faserna för att följa upp vilken nytta projektet genererar för organisationen.
 
 


Projekthistorik

Nyckeltal

Projektblomma