Rapportering
I Anido kan du rapportera på många olika sätt utifrån hur din organisation anpassar Anido I varje projekt kan du enkelt statusrapportera utifrån ett trafikljus med grönt, gult och rött ljus som beskriver statusen just nu. Trafikljuset kan kompletteras med några rader text och genom att till exempel bifoga budget eller riskanalys.

I projektbudgeten rapporteras kontinuerligt utfall mot de budgeterade kostnaderna. Du kan även tidsrapportera i Anido.

Om din organisation valt att följa upp nyckeltal får du en indikation om vilka nyckeltal som ska rapporteras i god tid före deadline.
 
 


Progressrapport

Nyckeltal

Min tid