Referenser Future Position X”Anido Projekt hjälper oss att få koll på våra projekt. Vi är en projektintensiv organisation som effektivt måste kunna driva många projekt”
Johan P Bång, VD, Future Position X


Åkroken Science Park/Åkroken Business Incubator”Anido är ett system som fått struktur på informationsflödet runt våra inkubatorbolag och projekt. Det har kvalitetssäkrat vårt arbete och underlättar vår rapportering och uppföljning”
Marie Wiklund, Inkubatoransvarig/Affärsrådgivare
Åkroken Business Incubator


World Internet Institute”World Internet Institute är en organisation som driver många parallella projekt. Vi måste ha möjlighet att överblicka alla projekt i ett och samma verktyg och det har vi med hjälp av Anido Portföljstyrning.”
Jan Elvelid, VD, World Internet Institute


Movexum”Anido projekt ger oss en bra struktur att arbeta efter, ett tydligt och enkelt sätt att överblicka våra projekt och samla in data. Programmet är flexibelt och anpassas snabbt efter våra behov som kund. Supporten är dessutom jättebra!”
Hanna Engström Löwenborg, kommunikationschef, Movexum


Triple Steelix”Anido är ett enkelt projektstyrningsverktyg, det hjälper oss med många externa projektledare att hålla ihop verksamheten. Anido underlättar rapporteringen mot våra finansiärer eftersom all information nu finns samlad på ett ställe.”
Lena Norrström, Kommunikation, jämställdhet och projektuppföljning, Triple Steelix