Risker i projekt - tänk efter före

Webbseminarium 2 december 2011Med ett projekt kommer alltid risker, men långt i från alla projektledare lyfter fram och identifierar riskerna. Det är alltid bättre att tänka efter före - Vilka risker kan vi stöta på längs vägen? Hur tacklar vi dem? Genom riskhantering kan man undvika att bli överraskad och istället agera utifrån sin åtgärdsplan.

Under Webbseminariet berättar Fredrik Larsson om riskhantering i projekt och ger förslag på enkla verktyg i arbetet med risker.