Uppdateringar

Anido uppdateras kontinuerligt med nya moduler och förbättrade funktioner.

November 2014Förbätttrad funktion vid glömt lösenord

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du i inloggningsrutan klicka på "Glömt lösenord". Så långt är det som det brukar. Men från och med nu kommer du att få ange ett eget nytt lösenord direkt när du klickar på länken i bekräftelsemailet.

Tänk på att länken i mailet har en viss tidsbegränsning så om du väntar för länge med att använda den kanske du får beställa en ny på samma sätt igen.

Lägga till utomstående deltagare i ett event

I rutan för inställningar för event har det tillkommit en flik som heter "Övriga deltagare". Där kan du lägga till så många rader du vill (en rad per deltagare), Fälten är fritext, så du kan fylla i vad som passar, t ex personnr, namn och/eller e-post.

Alla deltagare (vanliga och övriga) summeras sedan i "Antal anmälda" för att du lättare skall kunna planera eventet.


September 2014Omarbetad version av budgetfunktionen

Om du har ett huvudprojekt med ett eller flera delprojekt så syns från och med nu delprojektens budgetar på huvudprojektets budgetflik. Det är nu lättare att hålla koll på intäkter och kostnader i en mer övergripande vy.

Du kan ”slå av och på” delprojektens kostnader och intäkter med kryssrutor när du bara vill titta på huvudprojektets budget.

Huvud- och delprojekt

När du skapar ett nytt projekt kan du välja om projektet skall vara ett huvudprojekt eller delprojekt. Väljer du ”Delprojekt” måste du sedan ange vilket huvudprojekt det skall ligga under.

Genom att i ett befintligt projekt gå in under fliken ”Inställningar" kan du under rubriken ”Huvudprojekt” välja viket projekt som skall vara ”förälder” till det här projektet. På så sätt kan du gruppera dina projekt och få en bra överblick som tillsammans med den nya budgetfunktionen blir ännu bättre.


Maj 2014Nyheter i tidsplanen

Gantt-schemat är tydligare och mer överskådligt.
Det finns nu ett zoomreglage för att titta närmare på en viss del av schemat.
Klicka på knappen "Skala för att visa alla aktiviteter" för att zooma ut så du ser hela projektets aktiviteter på en gång.

Fullskärm
Uppe till vänster i rutan (till höger om "spara-knappen" finns en knapp för att visa tidsplanen på hela bildskärmen. Återgå till normal visning genom att trycka på esc.

Lägga till aktiviteter
Klicka på knappen "Lägg till aktivitet" så läggs en ny aktivitet till längst ned i listan. Om en aktivitet är markerad läggs den nya till under denna. Döp om genom att dubbelklicka på dess namn. Ange sedan vem som är huvudansvarig för aktiviteten.

Rullningspilar
Om en aktivitet ligger utanför fönstret visas en rullningspil på samma rad. Klicka på pilen för att komma till den aktiviteten.

Flytta aktiviteter och skapa underaktiviteter
Om du vill flytta en aktivitet i listan till vänster börjar du med att markera den. Då får du en symbol till vänster om aktivitetsnamnet som du kan använder som handtag för att flytta upp eller ner. Du ser en svart linje i listan där aktiviteten kommer att hamna. Om du drar aktiviteten direkt över en annan aktivitet visas en svart ram i stället och aktiviteten du flyttar på kommer att bli en underaktivitet.

Ett alternativ är att högerklicka på en aktivitet och välja "Öka indrag". Då blir aktiviteten ovanför huvudaktivitet och den du klickade på blir underaktivitet. För att återgå högerklickar du och väljer "Minska indrag" eller så drar du helt enkelt underaktiviteten till det ställe i listan där du vill ha den.

Ange beroenden och flytta aktiviteter
Ta tag i aktivitetens stapel i diagrammet och dra först rakt upp eller ner.
Då får du fram en pil du kan ansluta till andra aktiviteter för att skapa beroenden.
Om du vill ta bort ett beroende högerklickar du på den blå beroendepilen och väljer "Ta bort".

Om du tar tag i stapeln och drar den i sidled flyttar du enkelt på den utan att behöva skriva in nya datum.
Ta tag i högra kanten av aktivitetsstapeln så kan du förlänga aktiviteten.

Redigera aktiviteter och övrig information
För att redigera en aktivitets data (datum, tider, ansvarig etc) kan du antingen dubbelklicka på ett värde direkt i aktivitetslistan, ändra värdet och klicka Enter för att spara. Eller så kan du högerklicka på en aktivitet och välja Aktivitetsinformation. Då visas ett fönster där du kan göra alla inställningar. Här kan du även ladda upp bilagor, skriva anteckningar och skapa ärenden.


ATT TÄNKA PÅ - NY BERÄKNING AV TIDSÅTGÅNG
Anido har tidigare beräknat tidsåtgång baserat på 24 timmar per dygn. För att få en mer realistisk tidsberäkning ändrar vi nu beräkningen till att omfatta 8 timmar per dygn måndag - fredag (kl 8-16).


Februari 2014Kalenderbokning för event. Det bekräftelsemail deltagarna får när de anmäler sig till ett Event innehåller nu en bilaga med en automatisk kalenderbokning för t ex Outlook.

Säkrare sparfunktion i dokumenten. Har man en osäker internetuppkoppling har det kunnat hända att information som skrivits in i t ex en progressrapport inte sparats. Vi har nu lagt till en funktion för att säkra att all inskriven text sparas så snart datorn åter får kontakt med internet.


Oktober 2013Fler valmöjligheter för anmälningsformulär till Event. Utformningen av anmälningsformulär till Event blir flexiblare. Det går t ex att välja vilken logotyp som ska användas

Ny startsida för mobilversionen av Anido.


September 2013Vi lanserar en mobil version av Anido.


Juni 2013Anido får ett helt nytt utseende. Större, modernare, snyggare och tydligare.

Enklare att lägga till aktiviteter i aktivitetslistan, det blir också möjligt att lägga till aktiviteter direkt från Excel.


Maj 2013"MIna nyckeltal". En ny snabbmeny där man kan rapportera alla sina nyckeltal på en gång, utan att behöva gå in i varje projekt.

Checkboxar i projektfaserna. Nu kan man enkelt visa att obligatoriska uppgifter i de olika projektfaserna är genomförda.

Den nya editorn kan användas också i Admin-gränssnittet.


Februari 2013Ny editor för projektdokument. Fram till nu har det bara gått att skriva text i projektdokumenten. Med den nya editor som vi släpper på onsdag kväll kan man bl a infoga länkar, bilder, tabeller och listor och t ex markera fet, understruken eller kursiv text.


December 2012Uppdaterat filarkiv:

Mappstruktur i flera nivåer
  • "Drag and drop"-funktion för enklare filöverföring
  • Sekretessfunktion, enstaka filer kan döljas för en eller flera projektroller
  • Versionshantering

Länkar. Som komplement till att ladda upp filer kan man i filarkivet lägga länkar till t ex dokument eller hemsidor på internet


Oktober 2012Tre stycken introduktionsfilmer gör det enklare att snabbt komma igång med Anido.


Mars 2012Till registret kopplas en funktion för att hålla reda på de möten man planerar och har haft med personer och företag. Funktionen hanterar också påminnelser inför möten och påminnelser om uppföljning efter mötet.

Möjlighet att koppla kontaktpersoner till flera företag och att ange olika befattningar och kontaktkoder i de olika företagen.


Januari 2012Dynamisk projektlista. Välj vilka kolumner som ska visas i projektlistan för dig.

Projekttid kan planeras för alla projekt i “Min tid”.

Möjlighet att visa “Tillgänglig tid” och “ledig tid” i resursstatistiken. Tid kan också visas för alla användare och inte bara för användare som inte är inplanerade i projekt under den aktuella tidsperioden


December 2011Helt ny design på hemsidan.


Oktober 2011Ny Startsida med tabeller bl a för "Att göra" och "Viktiga datum".
Helt ny hjälpfunktion. Hjälpen anpassas automatiskt efter var i systemet man arbetar.


Augusti 2011Mallar i Projektbanken ger möjlighet till att särskilja projektidéer som kommer från t ex event eller tävlingar från projektidéer från den egna verksamheten.


Februari 2011
Enklare tidsredovisning. Alla projekt kan tidsredovisas på samma ställe "Min tid".
Ny projektroll: Biträdande projektledare, med samma projekträttigheter som projektledaren.
Fler registerfunktioner: I användar- och kontaktregistren ser man vilka projekt och projektidéer en person är engagerad i. I företagskontaktregistret kan man på samma sätt se i vilka projekt och projektidéer företaget har personal.
Möten - En helt ny modul för att hålla ordning på inbjudningar, anmälningar och statistik för möten.
Möjlighet att på företagsnivå välja tidsredovisning per vecka eller per dag.
Möjlighet att använda projekt-ID (projektnummer).


November 2010Hjälpfunktionen kompletterad med instruktionsfilmer.


Oktober 2010Möjlighet att välja om projektet ska vara huvudprojekt, delprojekt eller fristående.
Statistikfunktion för planerad och redovisad tid med visning per person eller projekt. Ett flertal filterfunktioner gör detta till ett kraftfullt verktyg för övergripande tidsplanering.
Statistikfunktion för visning i Ganttschema av delprojekt och aktiviteter per huvudprojekt.

September 2010Projektidéer kan nu samlas och utvärderas i en ny funktion, "Projektbanken".
Till registret har kopplats en mailfunktion.
Fritextsökningsfunktion för projektdokument. Bifogade filer är sökbara på filnamnet.
Diariefunktion för projektdokument och avsänd e-post, speciellt efterfrågad av offentliga aktörer.
Vidareutveckling av funktioner i tidsplan: aktivitetstyper, huvud- och underaktiviteter, möjlighet att koppla ärenden till aktiviteter.


Augusti 2010Projektlistorna (Visa aktiva projekt, Visa slutförda projekt m fl) slås ihop med "Sök projekt" till en lista med utökade sök- och sorteringsmöjligheter.
Projekten kan indelas i olika projektkategorier. Nu ökar vi möjligheten att sortera projekten med att introducera begreppet Projektklass.
Projektstatus (grön - gul - röd) anges av projektledaren i progressrapporten. Nu öppnar vi möjligheten för företaget att i stället låta status bestämmas av hur väl projekten följer kostnadsbudgeten.
I statistiken för projektportföljen kan man visa staplar som visar hur väl projekten håller budget för resursåtgång i timmar och/eller projektkostnader.
Statistik för Projektblommor kan visas som ett genomsnitt per projektkategori eller projektklass för valda projektblommor.